Det er forskjell på strømpris og energikostnader

June 25, 2019

Lurer du på hvorfor du fremdeles får høye strømregninger til tross for at strømprisene er lavere i sommermånedene?

Om sommeren er ofte strømprisene lavere og man forventer en billigere strømregning. Men det er ikke bare været, vannmagasiner og NorPool som avgjør hvor høy strømregningen din blir. Hvordan du bruker strømmen og når du bruker den – altså forbruksmønster og utnyttelse av næringsareal – har mye å si for bedriftens totale energikostnad. 

Reduser energisløsing
I Noova skiller vi mellom tre typer strøm – nødvendig energiforbruk, det som kan utsettes og ren sløsing. Ved å ta i bruk smarte sensorløsninger, kan Noova blant annet samle data om temperaturforskjeller i ulike deler av et næringsbygg. Sanntid sensordata fra Noova Logic i kombinasjon med overvåkning og loggføring av strømforbruk helt ned på time-basis, gir en god kartlegging av din bedrifts totale energiforbruk, samt innsikt i hvordan hendelser i et bygg kan påvirke ditt faktiske energiforbruk.

- Ved å kombinere disse dataene kan vi identifisere hva som er energisløsing – og om det er noe energiforbruk som kan utsettes til en mer gunstig tid på døgnet. Det kan være mye penger å spare på å for eksempel lade bilene senere på dagen, eller å bytte fra halogen til LED eller sparepærer. Nye kunder hos Noova har typisk kuttet sine totale energikostnader med mellom 10-25 prosent, uten at kunden måtte gjøre store investeringer, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.

Hvor store besparelser bedrifter kan gjøre avhenger av byggets alder, bruksområder, forbruksmønster og byggets energieffektivitet, men noe sløsing av energi oppdager Noova stort sett hos alle kunder. Sensorene – som Noova forventer å ta i bruk teknologien som en del av sine tjenester i løpet av året – kan blant annet også brukes til å måle temperaturen i en kjøledisk, for å avdekke om temperaturen er lavere eller høyere enn nødvendig.

- Vi kan identifisere hvor det kan gjøres innsparinger og gi konkrete anbefalinger som påvirker bedriftens forbruksmønster. Når justeringer er utført følger vi opp at energiforbruket reduseres, samtidig som krav om temperatur og lignende opprettholdes, sier Kjensli.

Få et mer logisk forbruksmønster
Hvor mye du må betale i nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strøm, avgjøres ut fra toppen i ditt forbruksmønster. En utfordring for strømnettet er at mange bruker mye strøm på en og samme tid. For å unngå høye topper i strømforbruket, er det innført effekt-tariff i første og fjerde kvartal. I praksis fungerer dette som en rushtidsavgift – dersom man har et høyt forbruk på de tidspunktene i døgnet vi normalt sett bruker mest strøm, vil dette «straffes» med en høyere nettleie.

- Nettleien øker stadig og er ofte større enn strømregningen. Noova jobber derfor for at kundene skal kutte forbrukstoppene og få et mer logisk forbruksmønster. Ved å varsle ved høyt strømforbruk og gi anbefalinger om forbruk som bør kuttes eller utettes, kan kunden enkelt gjøre justeringer som vil gi utslag i nettleien og redusere den totale energikostnaden, sier Kjensli.

 

Vil du vite mer om våre tjenester?