Forbruksmønster betyr mest for lavere strømregning

November 21, 2019

Det viktigste bedrifter kan gjøre for å få lavere strømregning er å fokusere på energiforbruk og effekt – ikke se seg blind på hva energien koster per kilowattime (kWh).

– Alle bedrifter jeg har møtt er motivert til å kutte faste driftsutgifter på energiforbruk. Nøkkelen er å se på forbruksmønster og energitopper, sier salgsdirektør Eyvind Kjensli i Noova og utdyper: – Ikke se deg blind på prisen per kilowattime hvis du vil ha lavere strømregning.

Det er ulogisk forbruk som gir størst utslag på total energikostnad, viser Noovas beregninger.

Endret forbruksmønster har størst effekt på totalpris

Tre elementer bestemmer din totale energikost:

  • Energi: Prisen på energi påvirkes av hvor mange kWh en bedrift bruker. Prisen kan være fast eller flytende. Kostnaden for energien avhenger i tillegg av når på døgnet forbruket skjer (såkalt profilkost).

  • Distribusjon: Prisen på nettleie fastsettes etter hvor mye energi bedriften forbruker – og bedriftens maksimalforbruk (topplast) i løpet av en måned. I dag utgjør distribusjon vanligvis 40-60% av en bedrifts total energikostnad. Dette vil øke, og Noova gir deg innsikt som gjør deg i stand til å redusere dette kostnadselementet.

  • Avgifter: kreves inn av nettselskapet og påvirkes av hvor mye strøm en benytter og om din virksomhet er en produksjonsbedrift eller ikke.

Kostnadsbesparelser

Prisen på energi varierer fra time til time og når på døgnet du bruker strøm.  Noova gir deg innsikt i hvor mye du kan spare ved å ta enkle grep for å endre forbruksmønsteret.

Eksempel fra en bedrift med et årlig forbruk på 1.000.000 kWh:

Det er fremforhandlet en rabatt på strømprisen. Noova gir innsikt til å fjerner de høyeste forbrukstoppene hver måned og til å redusere det jevne forbruket. Vi forventer at det gir deg en reduksjon av energitoppene på 10 prosent og et redusert forbruk på 10 prosent.

I eksempelet vil bedriften kutte energikostnadene med ca. 13 prosent. Besparelsen kommer fra rabatt (7%), redusert forbruk (51%) og redusert nettleie (42%)!

fordeling

– Å identifisere sløseri og om bedriften har et energiforbruk en kan utsette og heller forbruke på et tidspunkt der det ikke driver opp nettleien, vil gi store utslag, fastslår Kjensli.

Tips for å endre forbruksmønster  

Alle kunder får tilgang til vår portal og tilsendt månedlige forbruksrapporter som gir verdifull innsikt i bedriftens forbrukstopper og grunnlag for nettleie.

Portalen
 
 
Vil du ha en gjennomgang av forbruksrapporten til din bedrift? Kontakt oss. Vi hjelper deg gjerne!