Forstå bedriftens forbruksmønster - spar energi og penger

January 18, 2019

Aktiv energirådgivning og innspill til redusert forbruk er både relevant og lønnsomt.

Forbruksrapporten vi sender ut til våre kunder viser mønsteret i siste måneds forbruk sammenliknet med samme periode i fjor, målt i kilowattimer (kWh).

Eksempelet over viser at kunden har lavere forbruk på hverdager (blå topper) men høyere forbruk i helgene (grå felt) enn i fjor (rød linje).

Det er normalt å ha litt variasjon i forbruk fra år til år grunnet endring i temperatur og arbeidsmengde. Variasjonen med logisk forklaring kan variere en god del. Denne illustrasjonen viser endringer i forbruksmønster på over 20%. Det hadde vi bedt kunden om å sjekke om har en logisk forklaring.

Bunnlasten bør være lav

Energiforbruket i timene mellom kl 20 og 06 kalles bunnlast, og bør være så lav som mulig i forhold til bedriftens driftstider. Er det en logisk forklaring på høyere forbruk i helger og høyere minimumsforbruk (bunnlast) på kvelds og nattestid?

Topplasten bør være jevn

Høyeste timeforbruk (også kalt topplast) i dette eksempelet er på 81 kWh, registert 23.11.2018. Det kaller vi effekten, og hvor mye strøm du maksimalt bruker en måned utløser hvor mye kapasitet du må betale for å ha tilgang til gjennom perioden. Vi råder våre kunder til å være bevisst eget forbruk, slik at effekten blir lavest mulig, fordi det blir lavere kostander på måleren og deres nettleie. I dag kan nettleie rundt halvparten av det bedriften betaler i strøm.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!