Hva betyr Elhub for bedriftskunder?

February 06, 2019

Innføringen av Elhub er den største endringen i organiseringen av det norske kraftmarkedet, siden liberaliseringen midt på nittitallet. For våre energikunder vil det gi bedre oversikt, raskere oppgjør og smidigere tjenester på ´bakrommet´.

I februar 2019 innførte Statnett en nøytral datahub for å håndtere alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Dette blir kraftbransjens svar på Nets, betalingssentralen som brukes av alle banker. Formålet med Elhub er å etablere en effektiv IKT-infrastruktur for kraft i Norge.

Elhub er et sentralt register over alle målepunkt i Norge, og innfører standardiserte meldingsutvekslinger, slik at alle aktører i kraftmarkedet kun trenger å forholde seg til én part. Elhub effektiviserer også kommunikasjonen mellom strømleverandører og netteiere. Kunder vil nå ha én plass å gå til for oversikt over alle dine anlegg, og gi tilgang til innsyn i dine strømdata. Dette registeret vil fra og med februar 2019 styre alle transaksjoner, samt holde oversikt over hvem som er kunde, hvem som leverer strøm og hvor mye strøm som er brukt på et målepunkt.

En følge av Elhub er at alle tidsfrister på leverandørbytte og oversending av måledata reduseres. For oss som strømleverandør betyr Elhub at vi går fra å kommunisere separat med hver enkelt netteier i Norge til å kommunisere med Elhub.

Les mer på www.elhub.no

Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne!