Hvordan møter vi nye krav til bærekraftig energiforbruk?

November 05, 2019

Økt innsikt i bygninger kan bidra til en mer bærekraftig og effektiv drift. Torsdag 14. november deltar Noova på Citykonferansen i Stavanger. Bli med og lær hvordan sensorteknologi og aktiv energiledelse gir bedre lønnsomhet og redusert klimaavtrykk.

Even-Eirik3

Hør foredraget til Eirik Sæther (t.v.) og Even Gjesdal torsdag 14. november i Stavanger.

Energimarkedet er i endring

I takt med at stadig flere ting elektrifiseres, øker energibehovet. Bygninger står i dag for hele 40 prosent av energiforbruket og 40 prosent av klimagassutslippet i Norge. Regjeringen har satt som mål å kutte 40 prosent av Norges CO2-utslipp innen 2030. Det vil kreve handling av alle. Daglig leder i Noova, Even Gjesdal, tror at energieffektivisering i bygg er et av de viktigste tiltakene i klimakampen.

– Sparepotensialet i bygninger er betydelig, spesielt i næringsbygg. Skal vi nå klimamålene, må vi starte med å identifisere sløsing og bruke energien mer effektivt. Ved å ta i bruk den nyeste sensorteknologien på markedet gir vi kundene våre økt innsikt i hva som skjer i bygget. Dette gjør det lettere å se sammenheng mellom hendelser og hvordan det kan påvirke energiforbruket, forteller Gjesdal.

I to år har Noova jobbet med å utvikle en tjeneste som benytter tingenes internett (IoT) og sensorteknologi til innsamling og analyse av data. Målet er å aktivt regulere energiforbruket, tilpasset både komfort og forbruksmønster. Kunder får økt innsikt gjennom Noovas analyser og oppfølgingstjenester, slik at de kan ta veloverveide beslutninger. Sanntidssensorene, som er på størrelse med et lite frimerke, har allerede blitt pilotert av flere av Noovas kunder med gode resultat.

– Sensorene har utallige bruksområder. Målet er at Noovas kunder skal få et logisk energiforbruk, lavere energikostnader og redusert klimaavtrykk, forteller Gjesdal.

Bærekraftig bygningsdrift

Sensorteknologien, samt logikken utviklet for analyse av data fra sensorer, energimålere og andre kilder, er utviklet til en komplett tjeneste; Noova Logic. Etter flere vellykkede pilottester er Noova Logic nå kommersielt tilgjengelig.

– Noova har store ambisjoner på vegne av kundene til å ta ut potensialet ved optimalisering av bygningsdrift. Jeg ser frem til å fortelle om mulighetene som ligger foran oss, og hvordan bruk av teknologi kan bidra til en mer bærekraftig bygningsdrift, avslutter Gjesdal.

Eiendomsaktører fra hele regionen deltar på Citykonferansen, en fagdag hvor bærekraftig by- og stedsutvikling er i sentrum.

Les mer om Citykonferansen.