Logisk energiforbruk sparer energi og penger

June 12, 2019

I dag elektrifiserer vi stadig flere ting, men bruker vi strømmen optimalt? Lader vi på et gunstig tidspunkt? Styring av energiforbruk blir viktigere og viktigere. Bedre oversikt over bedriftens energiforbruk er første steg på aktiv energiledelse.

Illustrasjonen viser to avdelinger i samme butikkjede i mai 2017. Den ene lokasjonen (avdeling A) har høyt energiforbruk også når butikken er stengt. Avdeling B har stilt ventilasjon og varme på minimum når butikken er stengt, og justerer også energiforbruket på helligdager.

Spare penger på bevisst energiforbruk
Med Noova Logic sensorløsninger kan dere i dag få innsikten du trenger for å kunne ta veloverveide beslutninger og få kontroll over deres energiforbruk.

Lokasjon A har høyt forbruk også når bedriften er stengt, både i helger og på helligdager. Bedrifter med et slikt forbruksmønster bør først sjekke innstillinger på varme og ventilasjon, og justere ned når næringsarealet ikke er i bruk.

Lokasjon B har justert energiforbruket på helligdager og i helger. Det gir lavere kostnader og et logisk forbruksmønster for denne avdelingen. 

Siden alle lokasjoner er unike, kan vi ikke love at alle næringsbygg går fra et forbruk som i illustrasjon A til B, men sammen kan vi gjøre store forbedringer med vår kompetanse på aktiv energiledelse.

Vil du vite mer om våre tjenester?