Maksimalforbruket er bomringen i strømnettet

January 23, 2019

Likheten mellom vei- og strømnettet er at mange biler på veien samtidig lager kø og fører til rop om veiutbygginger eller innføring av veiprising for å «motivere» flere til å la bilen stå i rushtiden. Slik er det også i strømnettet.

Det elektriske nettet må dimensjoneres for når kunden bruker mest strøm i løpet av året. Når ´alle´ skal ha strøm samtidig og det ikke er kapasitet i kabelen, har netteier ikke lov til å si; Beklager du får din strøm etter kl 17.15, når køen har lagt seg. Derfor MÅ netteier finne en løsning.

I Norge skal det investeres omlag 140 milliarder kroner i oppgradering av strømnettet de neste ti årene. Alternativet til utbygging for flere milliarder, er rushtidsavgift.

Hvor mye du må betale i nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strøm avgjøres av toppen i ditt forbruksmønster. For å fordele utgifter til transport av strøm fra kraftverket og inn bygningen din mest mulig rettferdig må kunder betale for hvor mye nett de maksimalt legger beslag på, hver måned. Avregningen av effekt (maksimalforbruk) skal stå i et rimelig forhold til faktisk behov for kapasitet.

Køkjøring for strøm 

I strømmens verden skapes det køer hver høst og vinter. I første og fjerde kvartal er det derfor innført såkalt effekt-tariff. Det betyr at den timen du bruker mest hver vintermåned er svindyr!

Et kontorbygg på 5.000 m2 bruker ca 1 million kWh (kilowattimer) pr år. Delt på alle årets timer gir det et flatt forbruk på 115 kWh. De 6000 timene bygget er tomt og uvirksomt er minimumsforbruket ganske jevnt på ca 50 kWh. De andre 2 800 timene vil et jevnt forbruk tilsi 250 kWh (700.000 kWh delt på 2.800 timer). Dette perfekt fordelte forbruket ville i Oslo gitt en timepris på 135 kr x 250 kW (kilowatt), som utgjør 33.750 kroner. For denne kunden ville det utgjort rundt 50 prosent av nettleien den måneden.

I den virkelige verden er ikke forbruket alltid logisk eller perfekt fordelt. Kanskje er bedriften ikke klar over at flere unødvendige ting står på samtidig. Dermed er kanskje det høyeste timeforbruket på 400 kW. Ganger vi det med 135 kroner, så får bedriften en utgift på 54.000 kroner i nettleie, eller månedlig «rushtidsavgift». Skjer det samme i alle vintermåneder, så ser en raskt sløseriet – eller potensialet for sparing.

Vi oppdager sløsing med ernergiforbruk

I dette eksempelet utgjør forskjellen på logisk og ulogisk forbruk 20 øre/timen. Blant våre kunder har vi også oppdaget forskjeller på mellom 30 og 40 øre/timen! Sammen med kundene ser vi på forbruksmønsteret over tid og gir råd og innspill til redusert forbruk slik at du sparer energi, tid og penger. Vi gir råd, slik at kundene får så jevn topplast som mulig, måned for måned.

Noova jobber for at du skal betale lavest mulig for strømmen du trenger til å drive din virksomhet. Som kunde i Noova slipper du tenke på effekt og maksimalforbruk.

Nok-er-nok. Vi passer på at du ikke finansierer hele bomringen i strømnettet.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat!