Bærekraftig energiforbruk med Noova Logic

May 14, 2019

Energieffektivisering i bygg er et av de viktigste klimatiltakene, påpeker FNs miljøprogram og EU. Med aktiv energiledelse sørger Noova for at din bedrift får et mer logisk og bærekraftig energiforbruk, samtidig som du sparer penger.

Bygninger står for omlag 40 prosent av energiforbruket i Norge, samt over halvparten av landets strømforbruk. Norske myndigheter har satt et mål om å kutte CO2 utslipp med 40 prosent innen 2030. For å klare det må alle bidra.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har forespeilet at denne andelen kan øke til hele 50 prosent i løpet av en 20 års periode, dersom vi ikke iverksetter energieffektivisering. Klarer vi å redusere energiforbruket i norske bygg, vil det ha et stort utslag for miljøet og lommeboken.

Det er mye å spare på energieffektivisering. Undersøkelser Enova har gjort, viser et teoretisk sparepotensial på hele 65 TWh i 2020, ifølge Teknisk Ukeblad. Det er omlag halvparten av det Norge produserer av elektrisk kraft. Sparepotensialet for bygninger er betydelig og da spesielt for yrkesbygg. I 2010 beregnet Enova at det tekniske sparepotensialet i yrkesbygg var 19,5 TWh.

Bedre drift og vedlikehold av bygninger, gjennom optimalisering av ventilasjon-, varmeanlegg og andre systemer som lysstyring er identifisert som områder med stort innsparingspotensial av Enova.

Sanntid sensordata fra Noova Logic i kombinasjon med overvåkning og loggføring av strømforbruk helt ned på time-basis, gir en god kartlegging av din bedrifts totale energiforbruk – samt innsikt i hvordan hendelser i et næringsbygg kan påvirke ditt faktiske energiforbruk.

– Sensorene kan for eksempel brukes til å måle temperaturen i en kjøledisk, for å avdekke om temperaturen er høyere eller lavere enn nødvendig. Vi kan identifisere energisløsing og gi konkrete anbefalinger som påvirker bedriftens forbruksmønster. Når justeringer er utført følger vi opp at energiforbruket reduseres, samtidig som krav om temperatur og lignende opprettholdes, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.

Noova Logic piloteres i dag, og Noova forventer å ta i bruk sensorteknologien som en del av sine tjenester i løpet av året.

Vil du lære mer om Noova Logic? 

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!