Møt vår nye logo

February 18, 2018

Vi heter nå Noova Energi System AS. Vi er klar for å utvide tjenestene knyttet til energileveranser og oppfølging, og synliggjør ny giv ved å oppdatere vår visuelle identitet og navn.

I 2005 ble selskapet stiftet på ideen om at bedrifter med god oversikt over strømforbruk kan spare penger. Vi er fortsatt skikkelig opptatt av strøm og vil passe på at du sparer energi, tid og penger. Siden start har vi hatt lønnsom vekst og har vært Gasellevinner fire år på rad. I dag har vi rundt 2000 bedriftskunder med et samlet næringsareal på 3 millioner kvadratmeter og har en omsetning på 400 millioner kroner.

I mars 2018 fusjonerte Energi System AS med sitt morselskap og endrer navn til Noova Energi System AS. Navneskiftet, fusjonen og revitaliseringen av selskapet har til formål å styrke selskapet finansielt og operasjonelt. Noova Energi System as har samme eierskap, ledelse og leveranse som før. Organisasjonsnummeret endres til 918 710 558, mens bank/betalingsinformasjon forblir den samme.

I forbindelse med revitaliseringen av selskapet har vi satt ord på hvordan det er å jobbe i Noova. Verdiene våre er skikkelig, engasjert og tett på. Det kjennetegner hva våre kunder og samarbeidspartnere kan vente av oss i dag og i fremtiden. Det nye navnet og den visuelle profilen forsterker at vi er et moderne selskap som bruker siste teknologi til stadig forbedring av våre tjenester innen energileveranser.

Vil du lære mer om våre tjenester? Ta gjerne kontakt med oss.