Noova Admin sparer deg tid, energi og penger

April 26, 2019

Bruker du mye tid på administrasjon av strømkostnader? Da kan tjenesten Noova Admin forenkle din hverdag og gi deg mer tid til andre forretningsoppgaver.

Noova Admin gir deg oversikt, forenkler driften og bidrar til riktig fordeling og fakturering av strømforbruk. Tjenesten passer for bedrifter som har ett eller flere målepunkt med mange kunder under eller flere målepunkt fordelt på mange lokasjoner. Enten du har flere abonnenter eller leietakere som skal faktureres for strøm og relaterte strømkostnader, eller du har flere anlegg eller filialer og har behov for samlefaktura.

Forenkler viderefakturering
Noova har kompetanse på ryddig fordeling av strømkostnader, også når flere leietakere benytter ett målepunkt. Alle strømkostnader fordeles i henhold til en fordelingsnøkkel som tar hensyn til leietakernes forbruksmønster, størrelse, areal og andre faktorer som påvirker strømforbruket. Noova gjennomfører en datainnsamling og fakturere bedriftens leietakere basert på inngåtte avtaler.

Noova-final-foley-1

Gjør admin raskere og enklere

Undermålere kan også monteres til hver del av næringsarealet den enkelte leietaker benytter seg av. Noova foretar da kontinuerlige analyser av anleggsdelene som er i bruk, slik at alle kostnader blir fakturert mot leietakeren som faktisk forbruker strømmen. Dette eliminerer administrative oppgaver knyttet til leietakerfakturering, og gi deg mer tid tilgjengelig til å ta fatt på andre forretningsoppgaver.

Noova Admin gir deg full oversikt over strømforbruk, kraftpris, nettleie og administrasjon. Du vil motta én månedlig faktura med alle energirelaterte utgifter uansett hvor mange lokasjoner bedriften din har. Oversikten kan inneholde flere anlegg eller filialer, delmålere eller andre forbrukere det er relevant å samle for bedriften. Du betaler på etterskudd for reelt forbruk.

Vi følger opp

Som en del av tjenesten, gjennomfører Noova også en vurdering av strømforbruket tilknyttet bedriften og kvalitetssikrer pris, avgift og at det faktisk er deres bedrift som benyttet næringsarealet. Vi går gjennom inn- og utmeldinger av anlegg. Dersom avvik oppdages, vil Noova følge opp og sikre rett oppgjør.