Noova reduserer din totale energikostnad

April 05, 2019

Visste du at ved å skille mellom ulike typer strømforbruk kan Noova redusere din totale energikostnad? Aktiv energiledelse bedrer drift og lønnsomhet. Ved å ta i bruk ny teknologi, forbedrer vi fakturahåndtering, forbruksmønster og utnyttelse av næringsareal.

I Noova skiller vi mellom tre typer strøm – nødvendig strømforbruk, det som kan utsettes og ren sløsing. Ved å ta i bruk smart sensorteknologi, kan Noova blant annet samle data om temperaturforskjeller i ulike deler av et næringsbygg. Sanntid sensordata i kombinasjon med overvåkning og loggføring av strømforbruk helt ned på time-basis, gir en god kartlegging av kundens totale energiforbruk, samt innsikt i hvordan hendelser i et bygg kan påvirke det faktiske forbruket. Sensorene piloteres i dag, og Noova forventer å ta i bruk teknologien som en del av sine tjenester i løpet av året.

– Ved å kombinere disse dataene kan vi identifisere hva som er energisløsing – og om det er noe strømforbruk som kan utsettes til en mer gunstig tid på døgnet. På denne måten kan kunden spare energi, penger og ta miljøansvar, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.

Hvor mye du må betale i nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strøm, avgjøres ut fra toppen i ditt forbruksmønster. En utfordring for strømnettet er at mange bruker mye strøm på en og samme tid. For å unngå høye topper i strømforbruket, er det innført effekt-tariff i første og fjerde kvartal. I praksis fungerer dette som en rushtidsavgift – dersom man har et høyt forbruk på de tidspunktene i døgnet vi normalt sett bruker mest strøm, vil dette «straffes» med en høyere nettleie.

– Nettleien øker stadig og er ofte større enn strømregningen. Noova jobber derfor for at kundene skal kutte forbrukstoppene og få et mer logisk forbruksmønster. Ved å varsle ved høyt strømforbruk og gi anbefalinger om forbruk som bør kuttes eller utettes, kan kunden enkelt gjøre justeringer som vil gi utslag i nettleien og redusere den totale energikostnaden, sier Kjensli.

Noova jobber for deg – ikke nettselskapet. Vi jobber for at du skal betale minst mulig for strømmen du trenger til å drifte din virksomhet. Er du interessert i å høre mer om hvordan vi kan redusere forbruket og kutte din totale energikostnad?

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!