Jun 06, 2019
SDGs-1

Spar strøm og ta klimagrep

Noova er opptatt av å spare strøm og vil ta vår del av ansvaret for et godt globalt klima. Derfor har vi forpliktet oss til FNs bærekraftsmål. Du vil merke at vi jobber for å reflektere våre tre utvalgte bærekraftsmål i daglig drift, teknologien vi...

May 14, 2019
Blad-1200x630

Bærekraftig energiforbruk med Noova Logic

Energieffektivisering i bygg er et av de viktigste klimatiltakene, påpeker FNs miljøprogram og EU. Med aktiv energiledelse sørger Noova for at din bedrift får et mer logisk og bærekraftig energiforbruk, samtidig som du sparer penger.

Apr 26, 2019
volkan-olmez-73767-unsplash-1440x960

Noova Admin sparer deg tid, energi og penger

Bruker du mye tid på administrasjon av strømkostnader? Da kan tjenesten Noova Admin forenkle din hverdag og gi deg mer tid til andre forretningsoppgaver.

Apr 05, 2019
Light-bulbs-1200x630

Noova reduserer din totale energikostnad

Visste du at ved å skille mellom ulike typer strømforbruk kan Noova redusere din totale energikostnad? Aktiv energiledelse bedrer drift og lønnsomhet. Ved å ta i bruk ny teknologi, forbedrer vi fakturahåndtering, forbruksmønster og utnyttelse av...

Mar 21, 2019
kundeportal_laptop1200x630-1

Prøv kundeportalen i dag!

Aktiv energiledelse reduserer energiforbruk, og bedrer drift og lønnsomhet. I kundeportalen har du oversikt over bedriftens målepunkter. I tillegg får du oppdaterte data om ditt energiforbruk (time for time og historisk).

Mar 20, 2019
Noova-arbeid-grethe-1247-1200x630

Pilotprosjekt med smart sensorteknologi på Undheim

Undheim Idrettslag manglet god kontroll over energiforbruket i hallen sin på Jæren, noe som førte til unødvendig høye kostnader. Etter at Noova startet med aktiv energiledelse er energiforbruket redusert med nærmere 25 prosent på fem måneder. Aktiv...

Feb 06, 2019
elhub-illustrasjon_FB

Hva betyr Elhub for bedriftskunder?

Innføringen av Elhub er den største endringen i organiseringen av det norske kraftmarkedet, siden liberaliseringen midt på nittitallet. For våre energikunder vil det gi bedre oversikt, raskere oppgjør og smidigere tjenester på ´bakrommet´.

Jan 23, 2019
bomringen1200x630

Maksimalforbruket er bomringen i strømnettet

Likheten mellom vei- og strømnettet er at mange biler på veien samtidig lager kø og fører til rop om veiutbygginger eller innføring av veiprising for å «motivere» flere til å la bilen stå i rushtiden. Slik er det også i strømnettet.

Jan 18, 2019
Aktuelt-1200x630

Automatisk strømmåler gir mer korrekt faktura

Nye strømmålere sjekker forbruk på timebasis. Med nøyaktig kostnad for hver time får du bedre oversikt over strømforbruket, og dermed mer korrekt faktura.

Jan 18, 2019
NOVA-arbeid-grethe-1297-e1552298367775

Forstå bedriftens forbruksmønster - spar energi og penger

Aktiv energirådgivning og innspill til redusert forbruk er både relevant og lønnsomt.