Pilotprosjekt med smart sensorteknologi på Undheim

March 20, 2019

Undheim Idrettslag manglet god kontroll over energiforbruket i hallen sin på Jæren, noe som førte til unødvendig høye kostnader. Etter at Noova startet med aktiv energiledelse er energiforbruket redusert med nærmere 25 prosent på fem måneder.

Aktiv energiledelse bedrer energiforbruk, drift og lønnsomhet. I Undheim idrettshall har Noova startet pilotering av sensorer på størrelse med et lite frimerke. Målet er å utvikle en tjeneste som benytter tingenes internett (IOT) og aktivt regulerer energiforbruket, tilpasset både komfort og forbruksmønster.
 
- Noova er en pioner innenfor dette området. Det er flere som benytter seg av IOT-teknologi, men Noova er den eneste aktøren på markedet som knytter sensordata i sanntid opp mot forbruksdata for energi. Dette gir oss en unik innsikt i hvordan hendelser i et bygg kan påvirke det faktiske forbruket. På denne måten tar vi hensyn til miljøet, samtidig som vi sparer kunden for tid, energi og penger, sier salgsdirektør i Noova, Eyvind Kjensli.
 
Identifiserer sløsing av energi
Siden oktober 2018 har Noova overvåket og logget energiforbruket i idrettshallen på Undheim helt ned på time-basis. De små, avanserte sensorene er montert for å samle data om temperaturforskjeller i ulike deler av anlegget. Sensorene gir en god kartlegging av energiforbruket, og gjør det enklere for Noova å skille mellom nødvendig forbruk, det som kan utsettes og ren sløsing.
 
- Ved å kombinere disse dataene identifiserer vi hva som er energisløsing – og om det er noe energiforbruk som kan utsettes til en mer gunstig tid på døgnet. Basert på vår analyse kan vi sammen med idrettslaget bli enig om nødvendige justeringer i forbruksmønsteret. Når justeringer er utført følger vi opp at energiforbruket reduseres, samtidig som komfort i anlegg et opprettholdes eller forbedres, forklarer Jarl Haugland, ansvarlig for Noova Logic.
 
Lavere energikostnader for idrettslaget
Ifølge Haugland har tiltakene som Noova har igangsatt i idrettshallen hatt stor effekt.
 
- På fem måneder har dette prosjektet redusert forbruket med omlag 28 000 kWh, sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent 25 prosent. For idrettslaget utgjør denne reduksjonen mellom 25 000 og 30 000 kroner i lavere energikostnader siden oktober 2018.
 
Pilotprosjektet på Undheim vil fortsette utover året. Ved å fortsette å overvåke energiforbruk og komfort, tror Haugland at Noova kan identifisere ytterligere potensiale for besparelser i idrettsanlegget.
 
- Undheim Idrettslag er svært fornøyd med oppfølgningen fra Noova, og resultatene vi har oppnådd så langt. Basert på de gode erfaringene fra dette prosjektet har vi konkrete planer for andre kunder med tilsvarende anlegg, avslutter Haugland.
 
Ta kontakt for å lære mer om pilotprosjektene!