Spar strøm og ta klimagrep

June 06, 2019

Noova er opptatt av å spare strøm og vil ta vår del av ansvaret for et godt globalt klima. Derfor har vi forpliktet oss til FNs bærekraftsmål. Du vil merke at vi jobber for å reflektere våre tre utvalgte bærekraftsmål i daglig drift, teknologien vi investerer i og tjenestene vi leverer.

Norske myndigheter har satt et mål om å kutte CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030. For å klare det må alle bidra. Med aktiv energiledelse sørger Noova for at din bedrift får et mer logisk energiforbruk, reduserer klimaavtrykket og sparer penger.

Gjennom våre produkter og tjenester har Noova valgt å prioritere tre av FNs 17 bærekraftsmål:

  • 7: Ren energi for alle
  • 9: Innovasjon og infrastruktur
  • 13: Stoppe klimaendringene

Vet du hvor strømmen din kommer fra?
FNs bærekraftsmål 7 skal «sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle». Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer i dag, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser, ifølge FN. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Med Noova som kraftleverandør har du mulighet til å kjøpe opprinnelsesgarantier – for å få en garanti på at strømmen du kjøper er grønn.

Redusert klimaavtrykk med Noova Logic
Energieffektivisering i bygg er et av de viktigste klimatiltakene, påpeker FNs miljøprogram og EU. Bygninger står for omlag 40 prosent av energiforbruket i Norge, samt over halvparten av landets strømforbruk. Klarer vi å redusere energiforbruket i norske bygg, vil det ha et stort utslag for både klimaet og lommeboken.

For å bidra til FNs bærekraftsmål 9 «Innovasjon og infrastruktur» og 13 «Stoppe klimaendringene», har Noova blant annet igangsatt et pilotprosjekt med smarte sensorløsninger.

Bidrar til klimaklokt energiforbruk
De små, avanserte sensorene kan monteres rundt om i næringsbygg for å samle data om blant annet temperaturforskjeller i ulike deler av anlegget. Sensorene gir en god kartlegging av energiforbruket, og gjør det enklere for Noova å skille mellom nødvendig forbruk, det som kan utsettes og ren sløsing.

Noova Logic har som mål å bidra til optimalisering av blant annet ventilasjon-, varme- og kjøleanlegg, samt andre systemer som lysstyring. Det starter med å forstå hvor bedriften i dag sløser med strøm og energiforbruk.

Noova kan bidra til bedre drift og lønnsomhet, samtidig som vi reduserer ditt klimaavtrykk. Med Noova som din energipartner får du innsikten du trenger til å kutte sløsing av energiforbruk, slik at du kan ta nødvendige klimagrep.

Vil du vite mer om våre tjenester?